Regulamin

REGULAMIN PLACU ZABAW KAJTUŚ.

 

1. Sala Zabaw KAJTUŚ  znajduje się w Dzierżoniowie, przy ulicy Batalionów Chłopskich 19  i czynna jest od wtorku   do  piątku od 10.00 do 19.00, w soboty i niedziele  od 11.00 do 19.00.
Poniedziałki są zarezerwowane na przyjęcia okolicznościowe przy drzwiach zamkniętych.
2. Sala Zabaw przeznaczona jest dla dzieci do lat 11.
3. Dzieci poniżej 1-go roku życia bawią się u nas bezpłatnie.
4. Dzieci i Rodzice/ Opiekunowie   przebywają w części zabawowej wyłącznie bez obuwia ( w skarpetkach ).
5. W strefie konsumpcyjnej Rodziców /Opiekunów  obowiązują ochraniacze foliowe na obuwie dostępne w szatni za darmo. Nie wchodzimy na salę w obuwiu zamiennym.
6. W trosce o zdrowie bawiących się dzieci, prosimy nie przyprowadzać dzieci z infekcjami wirusowymi.
7. Rodzice/ Opiekunowie  powinni zadbać o to , aby dziecko przed przystąpieniem do zabawy nie miało na sobie przedmiotów typu: łańcuszki , kolczyki, okularki, itp.
8. Za bezpieczną zabawę dzieci odpowiadają Rodzice /Opiekunowie .
9. Wspinanie się po zewnętrznych elementach ( siatkach ) , skakanie ze zjeżdżalni oraz  korzystanie z urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem ZABRONIONE.  Prowadzący      salę zabaw nie odpowiada za wystąpienie urazów lub szkód spowodowanych niewłaściwym korzystaniem z urządzeń   Sali Zabaw.
10.Rodzice/ Opiekunowie  mogą pozostawić dziecko w KAJTUSIU  pod opieką personelu Sali Zabaw. W takim przypadku konieczne jest wypełnienie oświadczenia, w którym       Rodzic/Opiekun  pozostawia swoje dane oraz numer kontaktowy.
11. Na terenie bawialni można spożywać artykuły zakupione wyłącznie w naszej kawiarence.
12. Wszelkie napoje i żywność należy konsumować tylko i wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych (stoliki w kawiarence, salki urodzinowe). Zabrania się picia i jedzenia w strefie zabawowej.
13. Za szkody spowodowane przez dziecko odpowiedzialność ponoszą Rodzice/Opiekunowie.
14. Za rzeczy pozostawione na terenie całego lokalu firma nie ponosi odpowiedzialności.
15. W sytuacji , kiedy dziecko uległoby jakiemukolwiek wypadkowi na terenie KAJTUSIA, Rodzice/Opiekunowie  zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie personel sali zabaw.
16. Na terenie całego lokalu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia ( dot. to również papierosów elektronicznych ) oraz spożywania alkoholu i środków odurzających.
17. Pobyt na terenie Sali Zabaw  KAJTUŚ oznacza znajomość i akceptację powyższego regulaminu.

Wszystkim Klientom życzymy dobrej i bezpiecznej  zabawy.
                                                                                                   Zespół Sali Zabaw KAJTUŚ.

 

Regulamin urodzin.

1.   Impreza urodzinowa organizowana jest w jednym z pokoi urodzinowych, które znajdują  się w Sali Zabaw KAJTUŚ  w Dzierżoniowie,  przy ulicy Batalionów Chłopskich 19.

2.   Rezerwacji terminu imprezy urodzinowej można dokonać osobiście lub telefonicznie.

3.  Potwierdzeniem rezerwacji jest  wpłacenie zaliczki.

4.    Wpłata zaliczki dokonywana może być  gotówką w recepcji Sali Zabaw bądź na konto sali zabaw Kajtuś ( nr konta w zakładce Kontakt ).

5.    W razie braku wpłaty zaliczki w wyznaczonym terminie ( najpóźniej 7 dni przed datą urodzin )  rezerwacja zostaje automatycznie anulowana przez organizatora.

6.  Wysokość zaliczki wynosi  50 zł  i jest  bezzwrotna. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość przeniesienia imprezy na późniejszy termin wraz z zapłaconą zaliczką.

7.   Impreza urodzinowa zaplanowana jest na 2 godziny.  Za uczestnika uważa się dziecko w wieku od 1 do 11 roku życia.

8.  Poczęstunek w trakcie imprezy urodzinowej (zgodny z zamówionym pakietem) jest poczęstunkiem dla dzieci będących uczestnikami imprezy urodzinowej.

9.   Ze względów higieniczno-sanitarnych poczęstunek przygotowany dla uczestników imprezy urodzinowej może być spożywany wyłącznie w pokoju urodzinowym.

10.   Poczęstunek dla Rodziców/Opiekunów (kawa, herbata, ciastka itp.) serwowany jest za    dodatkową opłatą w znajdującej się na terenie Sali Zabaw kawiarence. Zabrania się wnoszenia na teren  sali ciepłych napoi we własnym zakresie. Rodzice/Opiekunowie dzieci zaproszonych na urodziny mają do swojej dyspozycji stolik w pokoiku urodzinowym, bez zgody personelu nie wolno zajmować stolików na głównej sali z wyjątkiem imprez poniedziałkowych za zamkniętymi drzwiami.

11.   Wszelkie zmiany dotyczące zamówionego pakietu urodzinowego lub usług dodatkowych należy zgłaszać najpóźniej na 3 dni przed terminem imprezy urodzinowej.

12.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają zapisy Regulaminu Sali Zabaw KAJTUŚ.

 

Serdecznie zapraszamy i życzymy bezpiecznej zabawy.